459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Rozedma plic, plicní emfyzém

Popis plicního emfyzému, rozedmy plic

Fyziologie (jak to má fungovat)

Do plic se dostaneme potrubím, které nazýváme průdušky (bronchi) a průdušinky (bronchioly), můžeme si je představit jako kořeny stromu.

Nejmenší trubky – průdušinky - na konci své cesty vstupují do plicních sklípků (alveolů).
Vypadá to jako větvička s hrozny vína, kde větvička představuje průdušku a jeden hrozen je plicní sklípek.

Plicní sklípky jsou protkány cévami a svou tenkou stěnou umožnují výměnu plynů mezi krví a vzduchem. Plicní sklípky tvoří lipoprotein surfaktant, jenž zabraňuje smrštění plicního sklípku, který by se jinak vyfoukl jako nafukovací balónek.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Rozedma plic znamená rozšíření plicních sklípků. Sklípky se zvětší, dojde ke zmizení přepážek mezi nimi. Například ze 4 malých sklípků (kuliček) se stane jeden vetší, a tím dochází ke zmenšení plochy, kudy může prostupovat kyslík do krve.

Nyní se nabízí otázka, co způsobuje tento rozpad?

V celých plicích se vyskytuje nespočet bílých krvinek, které mají za úkol chránit plíce před nebezpečím ze vzduchu. Jakmile se do plicního sklípku dostane nebezpečná látka (bakterie, vir), mají bílé krvinky vyrazit do protiútoku. Jejich zbraní je vyvolat v místě zánět a uvolňovat enzymy, které zničí infekční mikroorganizmy.

Ale kouř a prašné prostředí též způsobují povolání bílých krvinek do zbraně. Kuřák tedy svým opakujícím se návykem burcuje bílé krvinky, aby uvolňovaly enzymy. Dlouhodobě uvolňované enzymy však nerozkládají cizorodého mikroba, ale naše vlastní plicní sklípky.

Příčiny

Příznaky – klinický obraz

Hlavním příznakem je kašel, nejčastěji produktivní s hlenem.

Mezi další projevy patří nedostatek dechu, slyšitelný sípavý dech, ranní vykašlávání hlenu.
Krev dlouhodobě nedostává dostatek kyslíku, takže může docházet k promodrání rtů, prstů (cyanóze).
Objevit se mohou paličkovité prsty.

Komplikace

Rozedma plic (plicní emfyzém) spolu s chronickým zánětem průdušek tvoří častou chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

Dutina vytvořená spojením plicních sklípků může prasknutím porušit pleurální dutinu a vzniká pneumotorax.

Možná komplikace je i rozšíření cév v mozku a z toho plynoucí bolesti hlavy. Mozek tak reaguje na nižší množství kyslíku v krvi, aby jej měl dost.

Další komplikací je levostranné selhávání srdce, popřípadě zvýšené množství červených krvinek. Důvody si vysvětlíme na příkladu: Více...

Tělo potřebuje nějaké množství kyslíku. Kyslík se po proudu řeky (krve) vydávají nakládat dopravci (červené krvinky) do plic. Plíce představují místa nakládání a rozedma plic v našem příběhu znamená úbytek nakládacích stanovišť. Co na to tělo?
Může zvýšit počet dopravců (zvýšené množství červených krvinek), nebo zrychlit proud řeky (plicní hypertenze), což budu přetěžovat čerpadlo (srdeční arytmie, selhávání srdce).

Léky nevhodné (kontraindikované) při tomto onemocnění

  • opioidní analgetika (opioidy tlumí dech, takže není vhodné je užívat v případě plicních onemocnění, který sami o sobě snižují přísun O2 do organizmu)

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Rozedma plic (plicní emfyzém) vede k nevratnému poškození plic. Léčba spočívá především v důsledném odstranění rizikových faktorů (kouření, prašné prostředí). Zpomalit onemocnění dokáže změna životního stylu, dechová cvičení, aktivity na čerstvém vzduchu.

Léky

Lékař může pro zmírnění obtíží volit léky umožňující lepší dýchání rozšířením průdušek (bronchodilatancia).

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)